mesmetric concept store
 
 
 
produkty
OUTLET
 
marki
nowości
 
katalogiprojektanciinspiracje
schowek
 
 
projektyo naspracakontaktochrona danych (RODO)
 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (nazywana dalej również „Polityką”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez właścicielki marki mesmetric, tj. Wiolettę Lenczowską i Helenę Raczyńską-Pachut, prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą FMOP FORM (dalej: „mesmetric” lub „my”), w tym danych osobowych naszych Klientów i przedstawicieli Klientów. W Polityce znajdą Państwo w szczególności informacje na temat tego:

 • kto jest administratorem danych;
 • w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane;
 • komu udostępniamy dane;
 • przez jaki okres przechowujemy dane;
 • jakie prawa przysługują podmiotom danych osobowych.

W końcowych fragmentach Polityki przedstawiliśmy także informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez stronę internetową mesmetric.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych, jak również aby spełniać wszelkie inne wymogi wynikające z przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. „RODO”.

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Współadministratorami danych osobowych są Wioletta Lenczowska oraz Helena Raczyńska-Pachut.

Dane kontaktowe mesmetric:

Al. Zwycięstwa 173, 81-521 Gdynia
tel. 0048 516 126 183
adres e-mail: info@mesmetric.com

II. Czy w mesmetric funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych?

Nie jesteśmy zobowiązani do powołania inspektora ochrony danych, jednak we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo kontaktować się z nami pod numerem i adresem wskazanym w pkt I Polityki.

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

W zależności od tego, jaka łączy nas relacja lub w jakich okolicznościach uzyskaliśmy Państwa dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania danych mogą się różnić. Z reguły dane przetwarzane są:

 • w celu zawarcia pomiędzy nami umowy o świadczenie usług oraz realizacji tej umowy;
 • w celu realizacji umowy o świadczenie usług na rzecz podmiotu, w którym są Państwo - - zatrudnieni;
 • w celu realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa – zwłaszcza przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych;
 • w celu zapewnienia nam możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, jakie mogą zostać w stosunku do nas skierowane;
 • w celu udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące naszej oferty;
 • w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się ze szczegółową informacją na temat celów i podstaw przetwarzania danych osobowych, prosimy o wybranie odpowiedniej klauzuli z listy poniżej.

IV. Jakie prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a także - ograniczenia przetwarzania.

Jeśli Państwa zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli przysługują Państwu dodatkowe prawa (np. prawo do przenoszenia danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania), informację na ten temat znajdą Państwo w odpowiedniej dla Państwa klauzuli informacyjnej.

V. Do kogo mogą się Państwo zwrócić w celu realizacji swoich praw?

Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w ramach którego uzgodniliśmy, że za realizację praw przysługujących podmiotom danych, w szczególności praw opisanych w pkt IV, odpowiedzialny jest wspólnik Wioletta Lenczowska (wioletta@mesmetric.com).

Niezależnie od tego ustalenia, mogą jednak Państwo wykonywać swoje uprawnienia względem wszystkich wskazanych w pkt I wspólników mesmetric.

VI. Komu dane mogą być udostępniane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe) a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie lub pocztowe.

Dostęp do danych uzyskać mogą także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi księgowe czy usługi doradcze. Wskazane osoby uzyskiwać będą dostęp do danych bądź na podstawie zawartej przez mesmetric umowy o powierzeniu przetwarzania danych, bądź na podstawie upoważnienia wydanego przez współadministratorów.

VII. Jak długo dane będą przechowywane?

Okres przechowywania danych zależny jest od tego, na jakiej podstawie dane przetwarzamy. Kwestia ta opisana została szczegółowo w poszczególnych klauzulach informacyjnych zamieszczonych w pkt X niniejszej Polityki.

VIII. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z korzystaniem przez nas z usług Google i wirtualnych dysków potencjalnie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt I.

IX. Czy strona internetowa mesmetric korzysta z plików cookies?

Witryna sklepu mesmetric znajdująca się pod adresem mesmetric.com gwarantuje Użytkownikom strony prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. mesmetric informuje, że używa na stronach www technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek.

"Cookies" - co to jest

Cookies to maleńkie "porcje" informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Wszyscy stosują cookies - dlaczego? To proste - dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje - jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookie

Pliki Cookie wykorzystujemy w celach statystycznych (ilość odwiedziń na stronie) i do przechowywania informacji o schowku z produktami

Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies utrudni korzystanie ze strony mesmetric.com

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

X. Klauzule informacyjne

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych Klientów/Kontrahentów

 1. Współadministratorami danych osobowych Klientów oraz Kontrahentów mesmetric (dalej: „Klienci”) są Wioletta Lenczowska oraz Helena Raczyńska-Pachut jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie FMOP FORM z siedzibą w Gdyni (81-521) przy Al. Zwycięstwa 173.
 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail info@mesmetric.com
  .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. w celu zawarcia pomiędzy nami a naszym Klientem umowy („Umowa”) oraz prawidłowej realizacji Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, obrony przed takimi roszczeniami, jak również w celu zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam w stosunku do Klienta roszczeń, ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Klient może do nas skierować, jak również zapewnienia możliwości wykazania, że Umowa rzeczywiście była realizowana;
  3. w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze a także współpracujący z nami projektanci.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń lub przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Z uwagi na korzystanie przez nas z usług Google oraz wirtualnych dysków Pani/Pana dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.
 12. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
  1. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
  2. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 4 i 5 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec drugiego ze współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekaże on Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Powrót do listy klauzul


Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Klientów/Kontrahentów

 1. Współadministratorami danych osobowych przedstawicieli Klientów oraz Kontrahentów mesmetric (dalej: Klienci”) są Wioletta Lenczowska oraz Helena Raczyńska-Pachut jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie FMOP FORM z siedzibą w Gdyni (81-521) przy Al. Zwycięstwa 173.
 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail info@mesmetric.com
  .
 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od naszego Klienta lub bezpośrednio od Pani/Pana.
 4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej naszego Klienta.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. w celu zawarcia pomiędzy nami a naszym Klientem umowy („Umowa”) oraz realizacji Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości zawierania umów i prawidłowej realizacji spoczywających na nas zobowiązań umownych;
  2. w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, jak również zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli prowadzonej przez organy administracji skarbowej, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do naszego Klienta, obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane, jak również zapewnieniu możliwości wykazania, że Umowa rzeczywiście była realizowana;
  3. w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze a także inne usługi, w szczególności współpracujący z nami projektanci.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy nami a naszym Klientem lub przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. W związku z korzystaniem przez nas z usług Google oraz z wirtualnych dysków potencjalnie Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.
 13. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
  1. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
  2. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 6 i 7 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec drugiego ze współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekaże on Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Powrót do listy klauzul


Informacja nt. przetwarzania danych osobowych osób korzystających z formularza zapytania o cenę

 1. Współdministratorami danych osobowych osób korzystających z formularza zapytania o cenę są Wioletta Lenczowska oraz Helena Raczyńska-Pachut jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie FMOP FORM z siedzibą w Gdyni (81-521) przy Al. Zwycięstwa 173.
 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail info@mesmetric.com
  .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zrealizowania Pani/Pana zapytania. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu działania systemu obsługi Klientów oraz udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów i potencjalnych Klientów dotyczących oferty naszych sklepów.
 4. Jeśli w związku ze złożonym zapytaniem zawarta zostanie pomiędzy nami umowa bądź taka umowa zostanie zawarta pomiędzy mesmetric a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, dane przetwarzane będą przetwarzane na zasadach opisanych odpowiednio w Klauzuli informacyjnej dla Klientów/Kontrahentów lub Klauzuli informacyjnej dla przedstawicieli Klientów/Kontrahentów.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem przesłania zapytania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od złożenia zapytania, a jeśli dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a mesmetric lub naszym Klientem i mesmetric – przez okres opisany odpowiednio w Klauzuli informacyjnej dla Klientów/Kontrahentów lub Klauzuli informacyjnej dla przedstawicieli Klientów/Kontrahentów.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Z uwagi na korzystanie przez nas z usług Google oraz wirtualnych dysków Pani/Pana dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.
 13. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
  1. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
  2. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 5 i 6 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec drugiego ze współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekaże on Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Powrót do listy klauzul


Informacja nt. przetwarzania danych osobowych osób korzystających z kanałów kontaktu podanych na stronie mesmetric.com

 1. Współdministratorami danych osobowych korzystających z kanałów kontaktu podanych na stronie mesmetric.com są Wioletta Lenczowska oraz Helena Raczyńska-Pachut jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie FMOP FORM z siedzibą w Gdyni (81-521) przy Al. Zwycięstwa 173.

 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail info@mesmetric.com
  .

 3. Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w celu zawarcia umowy lub w związku z zawartą pomiędzy nami umową, dane osobowe przetwarzać będziemy w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 4. Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w celu zawarcia umowy pomiędzy nami a podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem (dalej: „nasz Klient”), lub w związku z zawartą już pomiędzy nami a naszym Klientem umową, dane osobowe przetwarzać będziemy w celu zawarcia i realizacji tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości przyjmowania zamówień oraz prawidłowej realizacji umów, których jesteśmy stroną.

 5. Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w innych sprawach, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega w tym przypadku na zapewnienie najwyższych standardów obsługi klientów oraz potencjalnych klientów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskania informacji na temat naszej oferty.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania. Jeśli jest Pani/Pan naszym Klientem przysługuje będzie Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych.

 7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. jeśli kontakt nastąpił bez związku z zawieraną lub zawartą umową – przez okres 3 lat od nawiązania z nami kontaktu;
  2. jeśli kontakt nastąpił w związku z zawieraną lub zawartą umową – przez okres opisany w Klauzuli informacyjnej dla Klientów/Kontrahentów lub Klauzuli informacyjnej dla przedstawicieli Klientów/Kontrahentów.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.

 11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 13. Z uwagi na korzystanie przez nas z usług Google oraz wirtualnych dysków Pani/Pana dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.

 14. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:

  1. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
  2. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 6 i 7 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec drugiego ze współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekaże on Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Powrót do listy klauzul


Informacja nt. przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie sklepów stacjonarnych mesmetric

 1. Utrwalenie, przechowywanie oraz usuwanie samego wizerunku następuje w sposób automatyczny i jest nieodłącznie związane z wejściem w obszar monitoringu, przy czym o danych osobowych będziemy mogli mówić dopiero, gdy uzyskamy inne Pani/Pana dane takie jak np. imię i nazwisko czy oznaczenie podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem.
 2. W powyższej sytuacji współadministratorami wszystkich danych osobowych (w tym wizerunku) będą Wioletta Lenczowska oraz Helena Raczyńska-Pachut jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie FMOP FORM z siedzibą w Gdyni (81-521) przy Al. Zwycięstwa 173 (mesmetric).
 3. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail info@mesmetric.com
  .
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób wchodzących, wychodzących oraz znajdujących się na obszarze zarządzanym przez mesmetric, ochrony mienia należącego do mesmetric, jak również weryfikacji kontroli dostępu do obszaru zarządzanego przez mesmetric, co związane jest z ochroną tajemnicy informacji, której ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę. Ponadto celem takim będzie również udokumentowanie przypadków naruszeń w powyższym zakresie.
 5. Jest to zatem w każdym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes, który uzasadnia przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 8. Nie planujemy udostępniać Pani/Pana danych innym podmiotom. Możemy zostać jednak zobowiązani do przekazania zapisu monitoringu na podstawie obowiązujących przepisów prawa; w takim przypadku dane udostępnione zostaną uprawnionym w świetle tych przepisów podmiotom.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 tygodnia - po tym czasie zostają nadpisane, chyba że nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mesmetric poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu. W takim przypadku nagranie będzie mogło być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Powrót do listy klauzul


Informacja nt. przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych ofertami pracy oraz uczestniczących w rekrutacji

 1. Współdministratorami danych osobowych osób zainteresowanych ofertami pracy publikowanymi przez mesmetric oraz osób uczestniczących w rekrutacji są Wioletta Lenczowska oraz Helena Raczyńska-Pachut jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie FMOP FORM z siedzibą w Gdyni (81-521) przy Al. Zwycięstwa 173.
 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail info@mesmetric.com
  .
 3. Dane osobowe osób, które wyraziły zainteresowanie ofertą pracy za pośrednictwem formularza zamieszczonego w serwisie LinkedIn, przetwarzane będą przez nas w celu przekazania szczegółowych informacji na temat prowadzonej rekrutacji. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, tj. Pani/Pana zgoda.
 4. Dane osobowe osób uczestniczących w rekrutacji będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez nas w przyszłości.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda, chyba że oferta pracy przewiduje zatrudnienie w ramach umowy o pracę. W takim wypadku:
  1. w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane w aplikacji o pracę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli realizacja obowiązku prawnego;
  2. w zakresie pozostałych danych zawartych w aplikacji o pracę podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym jest niezbędne dla udziału w rekrutacji.
 7. Nie planujemy udostępniać Pani/Pana danych innym podmiotom.
 8. Dane osób, które wyraziły zainteresowanie naszą ofertą pracy za pośrednictwem formularza zamieszczonego w serwisie LinkedIn przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 90 dni, chyba że osoba taka uczestniczyć będzie w rekrutacji, przekazując nam odrębną aplikację. W takim wypadku, a także w odniesieniu do innych osób uczestniczących w rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 3 lata od zakończenia rekrutacji, w ramach której kandydat przedstawił nam swoją aplikację.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 10. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 14. Z uwagi na korzystanie przez nas z usług Google oraz wirtualnych dysków Pani/Pana dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.
 15. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
  1. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
  2. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punkcie 9 i 10 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec drugiego ze współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekaże on Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Powrót do listy klauzul